Logo van aandacht voor hart en ziel, groene achtergrond met twee harten waarvan 1 met een gebroken oppervlakte

Aandacht voor hart en ziel

Verlies- rouwbegeleiding op het werk

De werkplek is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt als het gaat om rouwen. Maar een medewerker die te maken heeft met een ingrijpend verlies kan die rouw niet thuis laten. Een ingrijpend verlies kan gaan over het verlies van een dierbare maar ook over bijvoorbeeld verlies van gezondheid. Werk kan helpend zijn in het rouwproces omdat het ritme van werk kan zorgen voor structuur. Daarnaast kan het fijn zijn weer in contact en verbinding te zijn met collega’s. Belangrijk hierbij is dat er aandacht is voor het verlies. Je kunt als werkgever een grote rol spelen in de ondersteuning van de werknemer die te maken heeft met een ingrijpend verlies. Professionele begeleiding hiervan kan hierin helpen.

Vastlopen in het rouwproces kan zich kenmerken door neerslachtigheid, gebrek aan perspectief, vermoeidheid en concentratieproblemen. Op zichzelf zijn dit kenmerken die horen bij rouw, echter als ze langere tijd aanhouden en /of er geen langzaam herstel van de klachten plaatsvindt kan professionele begeleiding helpen. Langdurig verzuim is een grote kostenpost en goede begeleiding kan de verzuimduur verkorten. Uit onderzoek van Arboned blijkt dat met professionele begeleiding de verzuimduur met 28% kan worden teruggebracht. Als we de gemiddelde verzuimduur terugbrengen van 171 naar 123 dagen levert dat een besparing op van 48 verzuimdagen. Jaarlijks overlijden er 170.000 mensen. Dit zorgt voor tenminste 300.000 naasten die te maken hebben met een ingrijpend verlies. Bij 9.300.000 werknemers totaal heeft dus 0,3% jaarlijks te maken met een zeer nabij overlijden. Over een periode van 10 jaar betekent dit dat 3 van 10 werknemers in die periode hiermee geconfronteerd worden. En dan gaat dit bovenstaande alleen over rouwen door het verlies van een dierbare. Rouwen gebeurt ook na een scheiding, bij verlies van gezondheid (van naasten) of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Wat kan ik betekenen?

Voor de werkgever

  • Ondersteuning van de leidinggevende en/of het team
  • Verzorgen van een informatieve bijeenkomst over rouw
  • Advisering bij het opstellen van een rouwprotocol

Voor de werknemer

  • Individuele rouwbegeleiding

Omdat elke werkgever en elke werknemer uniek zijn en een eigen verhaal en achtergrond hebben, verzorg ik maatwerk. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met mij op.