Logo van aandacht voor hart en ziel, groene achtergrond met twee harten waarvan 1 met een gebroken oppervlakte

Aandacht voor hart en ziel

Wat is rouw?

Als je het woordenboek erop naslaat dan gaat rouwen vooral over het verlies van dierbaren. En natuurlijk is dat een onderdeel van rouwen maar de onderstaande drie beschrijvingen van rouw komen dichterbij de definitie van rouw voor mij. Want rouwen doen we niet alleen na het verlies van dierbaren maar heeft ook te maken met het proces na verlieservaringen in het leven. Rouw is ingrijpend, het grijpt in op de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensies van ons leven. 

Rouw is het geheel van fysieke, emotionele, cognitieve, sociale, gedragsmatige en spirituele reacties ten gevolge van het verlies van een betekenisvol iets of iemand.

Rouw is een vorm van intens verdriet.

Rouw is het proces van aanpassingen van de verliezen in ons leven.

Verlieservaringen

Rouwen gebeurt na een verlieservaring, daarbij kan je denken aan;

  • Verlies van een dierbare door overlijden
  • Verlies van baan
  • Verlies van gezondheid of verlies van gezondheid van een naaste
  • Verlies door scheiding
  • Verlies van een relatie/vriendschap
  • Verlies van een huisdier
  • Verlies van perspectief 
  • Verlieservaring door uitblijven van kinderwens
Verlieservaringen horen bij het leven, ze kunnen zich zomaar aandienen en het leven ingrijpend veranderen en beïnvloeden. 
spiegeling van bomen en planten in een plas water die zo glad is als een spiegel

Rouw is de keerzijde van de liefde